HAAS Calla & Helleborus


Hoe kunnen wij ons bedrijf beter positioneren in de huidige markt? Met die vraag kwam Arschwin de Haas bij mij. Verschillende sessies brachten de kernwaarden boven water en het merk Haas Calla & Helleborus kreeg steeds meer vorm. Naast het ontwikkelen van de complete nieuwe huisstijl, is de gehele communicatiestrategie onder handen genomen. Zo is een nieuwe website ontwikkeld, zijn er nieuwe verpakkingen van zowel de Calla als de Helleborus bedacht, en ligt er een contentkalender klaar om het verhaal van Haas via de verschillende kanalen over te brengen.